Er wordt veel zorg besteed aan de samenstelling van onze website. Desondanks kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend en accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie. Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder onze controle staan en waar wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor zijn.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van onze ‘Privacy Statement’. De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms)rechten m.b.t. de inhoud van deze website, waaronder ondermeer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s, behoren toe aan Ringvaert Makelaars of haar licentiegevers.